Follo mesterskapet for ungdomsbedrift

Akershus · 30.januar 2014

Mesterskapet er for alle ungdomsbedrifter i Follo og finner sted på Rosenholm Campus. Mesterskapet arrangeres av Follo Næringsråd