Grüdercamp HiOA, studiested Kjeller

Akershus · 13.januar 2014

Gründercamp er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere den best mulige løsningen på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver.

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en gründercamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir studentene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. 

NHO Oslo og Akershus er oppdragsgiver for yrkesfaglærerstudentene.