Gründercamp, HiOA Bachelor i sykepleie

Akershus · 15.oktober - 16.oktober 2015

Gründercamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører studentene en gründercamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er gitt av Lørenskog kommune og tar utgangspunkt i studentenes praksisperiode på sykehjem. Studentene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.