Grundercamp, Østersund u.skole

Akershus · 21.mars 2013

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av Fet kommune.