Gründercamp UMB Institutt for Naturforvaltning

Akershus · 10.oktober - 11.oktober 2013

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon - Oscarsborg festningsmuseum