Gründercamp skolefinale, Østersund uskole

Akershus · 03.april 2014

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping.Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. Oppdragsgiver denne gang er Fet kommune.