Innføringskurs i Ungdomsbedrift som metode

Akershus · 04.september 2015

Velkommen til innføringskurs i Ungdomsbedrift.

Målgruppe for kurset er rektorer, rådgivere og lærere i videregående skole som ønsker å arbeide med entreprenørskap.

Informasjon om påmelding blir sendt ut nærmere kursdato.