Innovasjonscamp Askerskolen 2020

Akershus · 25.mai - 29.mai 2020

Innovasjonscamp som er en treningsleir i kreativitet og nyskaping, hvor elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på i løpet av to arbeidsdager. Oppdraget er gitt av Asker kommune og elevene jobber med oppdraget i grupper på ca 5 og presenterer løsningen for en jury.