Messeforberedelse, Aursmoen skole

Akershus · 18.januar 2013

Velkommen til messeforberedelse

Eventryskogen - Bråte skole

Oppmøte: ALF rommet, kjeller

Alle EB-ene tar med seg:

  • en pc
  • skisser av stand
  • utkast til brosyjre
  • utkast til logo
  • har EB-en reklamefilm, webside, facebook side tar dere det med

Her kan du laste ned konkurransekriterier for EB til GründerExpo 2013.