NMBU Studentbedriftsmesterskap

Akershus · 07.mars 2016

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift.