Økonomi og Karrierevalg, Nannestad u. skole

Akershus · 17.oktober - 18.oktober 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Ungt Entreprenørskap Akershus