Økonomi og Karrierevalg, Sten-Tærud u.skole

Akershus · 15.september 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Ungt Entreprenørskap Akershus