Økonomi og karrierevalg, Bingsfoss uskole

Akershus · 02.desember - 04.desember 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Blaker sparebank.