Økonomi og karrierevalg, Bjørnegård u.skole

Akershus · 04.mars - 07.mars 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Sparebank1 Oslo Akershus