Økonomi og karrierevalg, Bråte u.skole

Akershus · 03.juni - 07.juni 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Høland og Setskog Sparebank