Økonomi og karrierevalg, Dyreløkkåsen uskole

Akershus · 22.januar - 23.januar 2014

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Sparebank1 Østfold Akershus.