Økonomi og karrierevalg, Dyreløkkåsen u.skole

Akershus · 21.januar - 22.desember 2015

Økonomi og karrierevalg er et program som gir elevene på 9. eller 10. trinn rom til å reflektere over mulige karriereveier, viktigheten av å gjøre bevisste valg og hvordan valg innvirker på deres personlige økonomi. De får også innblikk i hvordan man somkunde bør forholde seg til bank og forsikring. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Sparebank 1 Østfold Akershus.