Økonomi og karrierevalg, Gjettum u.skole

Akershus · 29.januar 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med  eksterne veiledere fra Nordea