Økonomi og karrierevalg, Ingieråsen u.skole

Akershus · 17.desember - 19.desember 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Sparebank1 Østfold Akershus