Økonomi og karrierevalg, Kråkstad skole

Akershus · 10.oktober 2014

Økonomi og karrierevalg er et program som gir elevene på 9. eller 10. trinn rom til å reflektere over mulige karriereveier, viktigheten av å gjøre bevisste valg og hvordan valg innvirker på deres personlige økonomi. De får også innblikk i hvordan man somkunde bør forholde seg til bank og forsikring. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra UE Akershus - See more at: http://www.ue.no/Akershus/Kalender/Okonomi-og-karrierevalg-Rykkin-avd-Gommerud#sthash.YvtMXnLB.dpuf