Økonomi og karrierevalg, Risil u.skole

Akershus · 11.november - 13.november 2013

Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Sparebank1 Østfold og Akershus