Økonomi og karrierevalg, Runni u.skole

Akershus · 07.januar - 08.januar 2016

Økonomi og karrierevalg gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. De får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og de får trening i å sette opp budsjett over hva de ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt. Veiledere fra Aurskog sparebank.