Økonomi og karriervalg, Drøbak Montessori skole

Akershus · 04.februar 2014

Økonomi og karrierevalg er et program som gir elevene på 9. eller 10. trinn rom til å reflektere over mulige karriereveier, viktigheten av å gjøre bevisste valg og hvordan valg innvirker på deres personlige økonomi. De får også innblikk i hvordan man somkunde bør forholde seg til bank og forsikring. Programmet gjennomføres med eksterne veiledere fra Sparebank1 Østfold Akershus.