Økonomi og karriervalg, Hovedgården uskole

Akershus · 24.januar - 07.februar 2014

Økonomi og karrierevalg er et program som gir elevene på 9. eller 10. trinn rom til å reflektere over mulige karriereveier, viktigheten av å gjøre bevisste valg og hvordan valg innvirker på deres personlige økonomi. De får også innblikk i hvordan man som kunde bør forholde seg til bank og forsikring.