Regnskapskurs for elever (UB)

Akershus · 05.november - 07.november 2013

I samarbeid med Skatteetaten/Samarbeid mot svart økonomi inviteres alle økonomiansvarlige i Ungdomsbedriftene i Akershus til heldagskurs i regnskap 5., 6., eller 7. november.  Mer info og påmelding i vedlagt pdf fil.