SMART - Nye Asker

Akershus · 15.april - 24.april 2020

SMART Nye Asker i uke 16 & 17. Mer info kommer!

Asker kommune og Ungt Entreprenørskap Akershus har lenge hatt et samarbeid om å fremme entreprenørskap i utdanningen. På ungdomstrinnet er dette utbrett hvor mange skoler benytter seg av metodene Elevbedrift og Innovasjonscamp. Det er et ønske fra skoleeier å oppfordre barnetrinnet til å jobbe med kreativitet og nytenking. SMART er aktiv læring som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer som de møter. Gjennom en idéprosess er elevene selv aktive i å definere problemområder og de blir utfordret på å tenke bærekraftig, fremtidsrettet, tekniske og praktiske løsninger.

Film fra SMARTingen 2018 (fylkesfinalen)  https://ungent.sharefile.com/d-sb4a94ae743a4adaa

Mer informasjon om påmelding kommer i august.

Kontakt: camille.sanchez@ue.no