Smart SFO, Aursmoen skole

Akershus · 14.mai 2013

SMART er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter. I fem faser skal elevene finne interessante problemstillinger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt.

SMART stimulerer:

  • evnen til problemløsing og kreativ tenking
  • bevissthet om eget nettverk
  • forståelsen av nødvendigheten av verdiskaping
  • nysgjerrighet og utforskertrang