Vårt Lokalsamfunn, Drøbak skole

Akershus · 05.mai 2013

Vårt lokalsamfunn er rettet mot 4.–5. trinn. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø. Hele programmet er basert på elevaktivitet, diskusjon og refleksjon. Ressursmateriellet omfatter veilederhefte, materiell til gjennomføring av øktene og en arbeidsbok til hver elev.