Vårt lokalsamfunn, Eikeli

Akershus · 26.august 2015

En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø. Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt næringsliv- og arbeidsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.