Barlock UB fra Lillestrøm vgs. er Beste Ungdomsbedrift i Akershus.

Akershus · 1 mars 2018

Barlock UB fra Lillestrøm vgs. er Beste Ungdomsbedrift i Akershus.

Barlock UB Beste Ungdomsbedrift Akershus 2018 F.v.: Ingrid Valstad, Erlend Deilkås, Tiril Skøyen Moe, Harald Tolland, Ida Siem (Foto UE Akershus)

150 ungdomsbedrifter fra de ulike videregående skolene i Akershus satte hverandre i stevne under GründerExpo 2018 / Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter. Arrangementet som er det 19. i rekken fant sted på Norges Varemesse i Lillestrøm onsdag 28. februar.

Det ble konkurrert i 14 ulike konkurranser og alle regionene i Akershus er representert ved i alt 23 deltakende skoler. Flere av klassevinnere går dessuten videre til Norgesmesterskapet som avholdes 26. til 27. april på samme sted. 85 representanter fra arbeids- og næringslivet stilte opp som jurymedlemmer og brukte dagen til å vurdere fremtidens entreprenører og ledere!

Juryens begrunnelse

Barlock UB skårer høyt på alle kriterier. Har en spesielt god delårsrapport og gjennomført intervju. De er et svært bra team med et stort potensiale, uttaler juryens leder Lars Birger Salvesen, varaordfører i Akershus fylkeskommune.

 

Bilde av de glade vinnerne er vedlagt.

Informasjon om de øvrige vinnerne er lagt ut på her

 

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egne erfaringer. Underveis i driften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. Tidsbruk: Ungdomsbedrift går over et helt skoleår. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

 

Ungdomsbedrift stimulerer til:

 • bruk av kreative prosesser
 • samarbeid og gruppedynamikk
 • trening i organisering og arbeidsfordeling
 • evne til å kommunisere
 • trening i problemløsing
 • mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
 • å kunne nyttiggjøre seg veiledning
 • bevissthet om informasjonsinnhenting
 • bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
 • å ta ansvar
 • Selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser