CareClock UB ble invitert til Stortinget

Akershus · 3 feb 2016

CareClock UB ble invitert til Stortinget

I hyggelig samtale fra venstre Tone Wilhelmsen Trøen, Nazam Zubair og Håkon Espen Mathiesen (Foto: UE Akershus)

Det var Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) fra Helse- og omsorgskomiteen, som hadde invitert Ungdomsbedriften fra Mailand vgs. for å høre mer om deres innovative produkt CareClock. I det timelange møtet ble det god tid til å orientere Wilhelmsen Trøen om den spennende satsingen fra ungdomsbedriften som foruten Nazam og Håkon også består av Simon Lund og Stian Fjeld Mathisen.

Håkon forteller at over 70 000 mennesker i Norge er rammet av Alzheimer og demens, og at deres mål er å forbedre hverdagen til de som er rammet ved hjelp av en smartklokke som er synkronisert med en applikasjon som kan administreres av pårørende, en institusjon eller tilsvarende. Wilhelmsen Trøen sier at demensomsorg er en av hennes hjertesaker, og berømmer guttene for deres gode initiativ på dette området. Hun sier videre at antallet pasienter vil være sterkt økende i årene som kommer og at det haster å implementere ny teknologi i kommunene, som skal bidra til å hjelpe både den rammede og også lette de pårørendes hverdag.

Nazam og Håkon var strålende fornøyd med møtet og fikk med seg mange tips de vil ta med seg tilbake til bedriften sin. Veldig gøy var det også at Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket å hilse på gutta i CareClock UB.

160203 Bilde 2

Fra Stortingets Vandrehall.