Entreprenørskap i skolen fungerer

Akershus · 12 april 2016

Entreprenørskap i skolen fungerer

Ungt Entreprenørskap har gitt meg verdifull erfaring og motivasjon jeg aldri ville vært foruten, forteller Morten Molin Wang

Ungdomsbedrift gir verdifull erfaring

Morten, tidligere elev ved Ski Videregående, har hatt selv hatt ungdomsbedrift i to omganger, og begge bedriftene har vunnet flere priser på NM. De to siste årene har han sittet i juryer på mesterskap, vært med i messecrew på fylkesmesser, og vært mentor for flere ungdomsbedrifter. Han har også holdt foredrag i presentasjonsteknikk når Haugjordet Ungdomsskole har hatt GründerCamp.

 - Ved å engasjere meg i arbeidet til Ungt Entreprenørskap føler jeg at jeg får gitt noe tilbake til organisasjonen som har gitt meg så mye erfaring og så mange muligheter. I år er jeg mentor for Champion UB som er en av bedriftene som representerer Akershus på NM. Å være mentor er veldig givende, fordi jeg vet at elevene vil få så mye glede av arbeidet de legger ned, i fremtiden. Samtidig blir jeg motivert av å selv bidra.

 

Lærer å gripe muligheter

Gjennom Ungt Entreprenørskap har Morten fått mulighet til å delta på lederkurs, lært seg presentasjonsteknikk, deltatt på Leder for en dag og besøkt en skole i Athen. 

- Jeg har fått muligheten til å være med på ting jeg aldri ville vært med på om det ikke var for Ungt Entreprenørskap. Jeg var skikkelig utenfor komfortsonen da jeg holdt foredrag om min ungdomsbedrift og mine erfaringer for ambassadører, rektorer, lærere og elever ved stor skole i Athen eller når jeg har snakket om mine erfaringer for tusen elever på Colosseum. Jeg har lært at man bør gripe mulighetene man får, og at all erfaring er verdifull erfaring man kan lære av og ta med seg videre.

 

Er selv med i en oppstartsbedrift

Morten studerer i dag merkevareledelse og markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Gjennom skolens karrieresenter, Track, fikk Morten mulighet til å være med i oppstartsbedriften Someday. Someday er en læringsplattform som hjelper brukeren til å forstå faktorer  som påvirker livet, slik at brukeren kan ta bevisste valg som leder til en bedre livskvalitet.

- For det første ville jeg aldri valgt det studiet jeg har valgt, om det ikke var for UE. I dag elsker jeg å drive med merkevareledelse, markedsføring og salg, og det har jeg lært gjennom å ha UB. Nå er jeg salgssjef i Someday, og vi nærmer oss lansering. Allerede nå kan man besøke landingssiden vår, www.someday-app.com, og melde seg som betatester, og på den måten bidra til at jeg og bedriften jeg er en del av blir en suksess.

 

Personlig utvikling

Gjennom to år med ungdomsbedrift, deltakelse i UE sine programmer og frivillig engasjement har Morten nå vært involvert i arbeidet til Ungt Entreprenørskap i nesten 4 år.

Jeg hadde min første ungdomsbedrift i 2012, og har siden engasjert meg i UE. Jeg vet ikke hva jeg gjør om 10 år, det er umulig å si. Men jeg vet at jeg også om 10 år vil benytte meg av erfaringen og inspirasjonen jeg har fått gjennom UE. Både fordi jeg har utviklet meg personlig; jeg har blitt mer åpen for andres forslag og blitt mye flinkere til å snakke for store forsamlinger. Men også fordi jeg har lært verdien av å knytte nettverk. Jeg har fått jobbtilbud, muligheter og venner gjennom UE. Man lærer ikke bare å starte bedrift, man opplever også en enorm personlig utvikling.

 

- For meg er jobben UE gjør uvurderlig for elevene som deltar i programmene, men også for samfunnet, avslutter Morten.