Fetsund lenser- Mulighetenes arena

Akershus · 30 sep 2016

Fetsund lenser- Mulighetenes arena

Juryens leder Vibeke Limi (Frp) sammen med de dyktige vinnerne fra gr. 1 Kristin, Kaja og Henrik og fra gr. 7 Gry, Andreas og Jon Erik.

Studenter fra NMBU Naturbasert reiseliv, Næringsutvikling og entreprenørskap samt studenter fra HiØ og Karlstad universitet tilsluttet IDA-prosjektet, fikk et minnerikt opphold hos Anna Kristine Jahr Røine på Lensene.

Fetsund lenser - er et nasjonalt kulturminne, fløtingsmuseum og våtmarkssenter ved Glommas utløp i Øyeren ved Fetsund i Akershus fylke. Fetsund ble opprettet som tømmersorteringsanlegg i 1861, og nedlagt da fløting av tømmer i Glomma opphørte i 1985. Idag er det en del av Akershusmuseet.

Dette var rammen for studentene som jobbet seg gjennom et døgn, og hvor de overnattet i telt ved elvens bredde. Med på laget var også studenter fra forvaltning av ferskvannsfisk som drev prøvefiske i Øyeren og deltok på felles måltider og ga veiledning til øvrige studenter om Øyeren sin artsrikdom og gode fiskemuligheter.

Oppdraget til studentene var å komme opp med nyskapende løsninger for å øke attraktiviteten, omsetningen og lønnsomheten for næringslivet på Nedre Romerike med utgangspunkt i Fetsund lenser, Våtmarkssenteret, verneområdene og resten av nordre Øyeren-området. Studentene presenterte mange overbevisende muligheter for juryen som foruten Limi og Jahr Røine, besto av Cecilie Øien som er direktør for Akershusmuseet, Ninni Aarhus og Knut Aandal fra Akershus reiseliv, Solfrid Lintho Ruud fra Fetsund lenser og sist men ikke minst de ansvarlige for studentene Mina Mæhlum og Knut Fossgaard fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.