Innovasjonscamp om ungdomsklubben på Sandbekken

Akershus · 16 nov 2015

Innovasjonscamp om ungdomsklubben på Sandbekken

Sandbekken ungdomsskole snudde fredag den 13. november fra å være en ulykkesdag til en lykkedag. 

Over 350 engasjerte elever var klare for å gjennomføre årets innovasjonscamp. 50 grupper skulle løse årets oppdrag, og det handlet om hvordan man kunne utvikle den allerede eksisterende ungdomsklubben på Sandbekken ungdomsskole. Dette var et oppdrag som elevene selv viste stort engasjement for, fordi de så selv at det var de som var målgruppen. 

Både samarbeidsevne og kreativitet ble satt på prøve gjennom dagen, men samtlige elever leverte gode løsningsforslag til slutt. I den siste finalerunden var det de 5 beste gruppene som ble plukket ut til å fremføre løsningsforslaget sitt foran finalejuryen. Det var 5 gode løsningsforslag, men til slutt så måtte juryen kåre 1., 2., og 3. plassene. 

UE Akershus takker jury og skolen for en flott gjennomføring. Vi gleder oss til neste gang!