«Nyskaping og samfunnsengasjement er veien for å opprettholde demokratiet»

Akershus · 27 april 2016

«Nyskaping og samfunnsengasjement er veien for å opprettholde demokratiet»

Eidsvoll 1814 og Ungt Entreprenørskap Akershus arrangerer i fellesskap Demokraticamp 2016 for elever i 8. trinn på Øvre Romerike. Gjennom Demokraticampen får elevene jobbe kreativt med å lage en forretningsidé til en sosial entreprenørskapsbedrift. Skolene har gjennom vinteren jobbet med ulike forretningsideer, og i dag var de beste gruppene fra hver skole samlet til den store finalen på Eidsvollsbygningen! Målet er å stimulere til nyskaping og samfunnsdeltagelse, da demokratiet vårt er avhengig av at enkeltmennesker engasjerer seg i temaer de synes er spennende.

Gjennom å jobbe med en forretningsidé til en sosial entreprenørskapsbedrift ønsker vi at elevene skal skape positiv endring for andre. Årets oppdrag tar utgangspunkt i to aktuelle problemstillinger: Klima og flyktningkrisen.

Unge ser muligheter

Dagen startet med et inspirerende foredrag fra Stig Morten Seierstad fra Monsterbedriften AS hvor han forteller ideen bak bedriften, og oppfordret elevene til å se mulighetene i sine egne talenter.

800 elever fra Hurdal, Allergot, Vesong, Nannestad, Gystadmarka, Råholt og Nordby har vært med på Demokraticampen. Det har vært mange gode innslag på integreringer og miljøløsninger. Elevene har jobbet godt med prosessen og har vært flinke til å se på mulighetene i sitt lokalsamfunn. Det var 14 grupper som videre til dagens finale, og de hadde fire minutter på seg til å overbevise juryen om at deres idé har et stort potensiale til å realiseres som Elevbedrift. Juryen som bestod av Bodil Seierstad (Monterbedriften AS), Elin Andersen (Ullensaker kommune), André Larsen Avelin (Eidsvoll1814) og Kurt-Gøran Adriansen (ØRU-direktør) hadde ingen lett oppgave og var meget imponert over finalebidragene. «Det er viktig at de unge kommer på banen tidlig og at de ser at deres deltakelse i samfunnet er av betydning, og at de kan være delaktige i å skape samfunnsendring» sier Bodil Seierstad.

I den samme Rikssalen som Eidsvollsmennene hadde sin første Demokraticamp var vi igjen samlet. Ordførerne Hans Thue (Nannestad), Runar Bålsrud (Hurdal), John-Erik Vika (Eidsvoll) og Tom Staahle (Ullensaker) kom for å hylle ungdommene og dele ut vinnerprisene. De fire ordførerne roset elevene for sitt engasjement innen demokrati, miljø og flyktninger.

«Å stimulere barn- og unge til å tenke innovasjon og utvikling av nye verdier er viktig. Det bidrar til å gi dem nyttig lærdom om hva de møter når de skal ut i arbeidslivet etter hvert. Veldig glad for at et slikt tiltak gjennomføres» Tom Staahle, ordfører Ullensaker kommune.

Gruppen «Aktivt Samfunn» fra Gystadmarka skole fikk prisen for beste totale løsning. Ideen var god og enkel å gjennomføre som elevbedrift. Tanken er å skape sosial kontakt med nye landsmenn. Integrering av barn- og ungdommer var gjennom sportslige aktiviteter, som er en god start for å lære seg språket, treffe mennesker og få kjennskap til norsk kultur. Prisen for beste kreative løsning gikk til «Environment Industries» for appen Trashy-Crush. Elevene går på Nannestad ungdomsskole. Ideen som tar i bruk teknologi på en morsom måte. Spillet vil gjøre oss alle bevisst på hvor viktig det er å holde orden i søppelet og at det nytter å sortere. Gruppen viste stort engasjement og overbeviste juryen om at de allerede har mye av den kunnskapen som trengs for å lansere produktet sitt.