Økonomi og karrierevalg med Lillestrømbanken på Kjellervolla skole

Akershus · 27 jan 2016

Økonomi og karrierevalg med Lillestrømbanken på Kjellervolla skole

Ritha Håkonsen drøfter "Selvinnsikt" med elevene på 9. trinn ved Kjellervolla skole

Lillestrømbanken ved Ritha Håkonsen og Jo Sivert Martinsen gjennomførte det populære programmet for 100 elever på 9. trinn.

Økonomi og karrierevalg er godt tilpasset faget utdanningsvalg på 9. eller 10. trinn. For skoleåret 2015/16 skal ca. 5 500 av ungdomsskoleelevene i Akershus ha gjennomført programmet.

Programmet gir elevene rom til å reflektere over mulige karriereveier, viktigheten av å gjøre bevisste valg og hvordan valg innvirker på deres personlige økonomi. De får også innblikk i hvordan man som kunde bør forholde seg til bank og forsikring. Økonomi og karrierevalg er forankret i generell del av læreplanen og i flere av læreplanene for fag. Programmet består av fire økter, hvorav tredje økt er knyttet til bank og fjerde økt til forsikring. Programmet gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv, gjerne fra finanssektoren. Dette skaper en ny møteplass mellom utdanning og næringsliv, og gir elevene en annerledes læringsopplevelse.

Lillestrømbanken har i flere år engasjert seg i dette arbeidet med stor entusiasme og ikke minst god faglighet til beste for elevene.