Stor aktivitet på Øvre Romerike!

Akershus · 15 mars 2017

Stor aktivitet på Øvre Romerike!

Juryleder Torleif Hamre og gruppe 4 fra Råholt ungdomsskole skal møte de andre skolene på Øvre Romerike til stor finale hos museet Eidsvoll 1814 (Foto: UE Akershus)

1290 unge hoder klekker nye integreringsideer i samarbeid med kommunene på Øvre Romerike og museet Eidsvoll 1814.

8. klassingene deltar denne uken på Demokraticamp, en "treningsleir" i kreativitet og nyskaping der oppgaven er å komme fram til  nye tiltak for inkludering av unge mindreårige flyktninger.

Elevene får en innføring i arbeidsmetoder innen entreprenørskap og skal ved det bruke mange sider av seg selv i skapende samarbeid med andre elever. Målet med denne arbeidsformen er å utvikle entrepenørskapskompetanse og fremme ferdigheter som gjør unge i stand til å bidra til sosial, kulturell og økonomisk verdiskapning. Eidsvoll 1814 jobber aktivt med demokratilæring for barn og unge, og er opptatt av at unges ideer for framtidas løsninger løftes fram og blir hørt.

Det kåres to vinnerprosjekter fra hver skole som går videre til finalen på Eidsvoll 1814 mandag 20. mars. Der møter de en jury av ordførere på Øvre Romerike som kårer vinnerne av Demokratikamp 2017.

- Dette er veldig spennende og gøy å være med på, uttaler en entusiastisk Torleif Hamre fra Eidsvoll 1814