Sykepleierstudenter med ideer om fremtidens sykehjem

Akershus · 19 okt 2015

Sykepleierstudenter med ideer om fremtidens sykehjem

15.-16. oktober var det klart for årets Innovasjonscamp på HiOA på Kjeller. Førsteårs sykepleierstudenter fikk som oppdrag å identifisere en situasjon eller hendelse som representerte et forbedringsområde. Så skulle de utarbeide et tiltak som kunne forbedre dette. 

Etter å ha vært to uker i praksis på sykehjem, fikk de utdelt oppdraget av Lørenskog kommune. De observasjonene som studentene hadde gjort de to ukene i praksis la grunnlaget for løsningsforslaget. Det var stor spredning i ideene til de 36 forskjellige gruppene. Juryen fikk presentert alt fra konkrete tiltak, til nye innovative produkter. 

Til slutt var det "The Navigator" og "Kaffepraten" som gikk av med seieren. "The Navigator" videreutviklet allerede eksisterende teknologi, og jobbet for å bedre hverdagen til demente. "Kaffepraten" var et så enkelt tiltak som å innføre at sykepleierne skulle ta den såkalte kaffepausen sammen med beboerne, istedet for å ta den på pauserommet. Slik får man økt sosialiseringen og bedret livskvaliteten til beboerne. 

Finalejuryen bestod av Åge Tovan, Gry Røste, Kari Anette Os og Kristin Nordseth. Alle studentene leverte gode løsningsforslag, og juryen var meget imponerte over hvordan de hadde tatt tak i problemene og utfordringene som man kanskje ikke ser før man jobber på et sykehjem. UE Akershus takker juryen og HiOA for en vel gjennomført Innovasjonscamp. Og som Åge Tovan selv uttrykte ved Innovasjonscampens slutt: "Nå gleder jeg meg til å bli gammel!"