Vil DU være en ung ambassadør?

Akershus · 28 aug 2015

Vil DU være en ung ambassadør?

Ungt Entreprenørskap ønsker å gjøre medlemmer oppmerksomme på muligheten for å søke seg til Young Ambassadors! Young Ambassadors er et gratis utdanningsprogram for engasjerte videregående skoleelever, der årets valgte deltakere får ta del i spennende og aktiviserende seminarer på ledende institusjoner og firmaer. Vertskap har tidligere inkludert blant annet Google, Stortinget, Oslo Børs, NHO, Operaen med fler. Seminarene tar for seg mange aspekter ved samfunnet, og foredragsholderne er velkjente ledere og eksperter innenfor ulike felt. Som deltaker får du også din egen mentor, som er en ekspert innenfor ditt interesseområde. Programmet er partipolitisk nøytralt, og er basert på frivillig arbeid av en gruppe norske studenter. Deres nærmeste samarbeidspartnere er Google, First House, McKinsey & Company, BA-HR, Den Norske Opera & Ballett og Den amerikanske ambassade.

 

Søknadsfristen er lørdag 12. september, kl.12.00 på formiddagen.

Se mer på www.youngambassadors.no