Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap befinner seg i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og  private virksomheter og mellom utdanningssystemet og arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Dette samspillet mellom de ulike samfunnsaktørene er det unike med Ungt Entreprenørskap.
 
I tillegg til å bidra i det økonomiske spleiselaget, involveres de ansatte i juryarbeid, i kursing av elever, som veiledere i gjennomføring av UEs programmer og som mentorer for Ungdoms- og Studentbedrifter.

  • UEs samarbeidspartnere får en unik mulighet til å komme i dialog med målgruppen elever/studenter.
  • Samarbeid med UE gir virksomheten mulighet til å vise unge hvilke spennende jobbmuligheter som ligger i bransjen generelt og i virksomheten spesielt.
  • UE skaper arenaer hvor de ansatte får dele sin spesielle kompetanse og erfaring med de unge, og dermed være gode rollemodeller.
  • Ved å samarbeide med UE bidrar virksomheten til å gi unge kunnskap for framtiden.
  • UEs samarbeidspartnere juryerer og deler ut priser på fylkesmessene - arenaer som er gode utstillingsvinduer for samarbeidet.
  • UE-aktiviteter er godt synlig i både lokale og riksdekkende medier. Som  samarbeidspartner vil det synes at virksomheten bidrar til positiv samfunnsutvikling.

Bli støttemedlem 

Støttemedlem er et lavterskel tilbud hvor vi nå ønsker oss mange nye formelle samarbeidspartnere. For ytterligere informasjon ta kontakt med Petter SKotland, petter.skotland@ue.no, mob 901 92 256 eller John Obstfelder, john.Obstfelder@ue.no, mobil 908 34 905.