Mentorer

Unge mennesker i utdanning trenger din kompetanse! En av utdanningssystemets viktigste oppgaver er å forberede elevene og studentene til et meningsfylt virke i arbeids- og næringsliv senere i livet. Som representant fra arbeids- og næringslivet kan du formidle grunnleggende kunnskaper og erfaringer i dialog med de unge. Én mulighet er å engasjere seg som mentor for en ungdomsbedrift eller studentbedrift. Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt.

Mentorer

Som mentor befinner du deg i godt selskap: Over 26 000 personer fra arbeids- og næringsliv deltar årlig som veiledere og mentorer i Ungt Entreprenørskaps programmer.

Mentorskap handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to mennesker eller parter som har forskjellig erfaringsgrunnlag. Ordet mentor betegner ofte en person som tar i bruk sin kunnskap for å lære og veilede andre. Når du er mentor for en ungdoms- eller studentbedrift, er hovedfokuset ditt på bedriftens framdrift og utvikling, men det gir også rom for at du kan oppnå nye ferdigheter, som igjen kan bli til stor verdi for deg i din eksisterende lederrolle.

Tusen takk for at du vil bruke din tid og kompetanse på å bidra til entreprenørskap i utdanningen!

Programmet Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med næringsvirksomhet og entreprenørskap innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregistrene via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ved slutten av skoleåret må elevene avvikle bedriften og skrive årsrapport.

Vi anbefaler at du leser heftet ”Mentor”. Her får du tips og råd for hvordan komme i gang og hva mentorrollen innebærer. Heftet er tilgjengelig i høyremenyen.

Programmet Studentbedrift gir studenter kompetanse og kunnskap om næringsvirksomhet og entreprenørskap – med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Hver studentbedrift knytter til seg en veileder ved studiestedet, samt en dedikert mentor med relevant erfaring fra arbeids- og næringslivet som bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp. Studentbedriften registreres i Brønnøysundregistrene som egen juridisk enhet. Innen 12 måneder må bedriften avvikles og årsrapport sendes til Ungt Entreprenørskap.

Til høyre ligger et hefte der mentorrollen er beskrevet. Det kan være smart å foreta en forventningsavklaringer tidlig i prosessen, Ungt Entreprenørskap har utviklet et forslag til avtale, se høyre kolonne.

Relevant litteratur:

Mentoring. Lærende allianser i ledelse. Jennybeth Ekeland. Fagbokforlaget 2014 ( http://www.aff.no/publikasjoner/mentoring-laerende-allianser-i-ledelse)

Mentor. Mentoring i teori og praksis. Petter Mathisen. Fagbokforlaget 2014 ( http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245004175)

Læring gjennom veiledning. Meningsskaping i grupper. Margun Boge. Fagbokforlaget 2009. ( http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245009224)

Mentoring og coaching i et læringsperspektiv. Ragnheidur Karlsdottir og Ragnvald Kvalsund. Tapir forlag 2009 ( http://www.akademikaforlag.no/node/1322)