Partnerskap

Ungt Entreprenørskap anbefaler bruk av partnerskapsavtaler som verktøy for å skape godt og gjensidig samarbeid mellom utdanningssektor og arbeids- og næringsliv.

Interessert i å bli partner? Partnerskap

Gjennom en partnerskapsavtale blir samarbeidet mellom skole og arbeids- og næringsliv mer forutsigbart, og det gir en gjensidig forpliktelse til å følge opp de tiltakene en er blitt enig om å gjennomføre.

Den enkelte skole og bedrift avgjør innholdet i sin partnerskapsavtale. De velger også selv hvor mange samarbeidsaktiviteter de vil ha. Ungt Entreprenørskaps programmer er beregnet for å skape innhold i partnerskapsavtalene. Her er noen forslag til samarbeidsaktiviteter man kan velge mellom:

  • Bedriftsrepresentanter som forelesere
  • Forberede bedriftsbesøk
  • Tema- og prosjektarbeid
  • Utplasseringsordninger
  • Jobbskygging
  • Hospitering
  • Deltakelse på kurs i regi av samarbeidspartnere
  • Gjennomføring av UEs programmer
  • Mentorer i elev-, ungdoms- eller studentbedrift
  • Andre samarbeidsformer

Partnerskapsavtaler kan brukes mellom alle typer bedrifter/organisasjoner og skoler på alle nivå.

I høyremenyen finner du mal for partnerskapsavtale mellom skole/utdanningsinstitusjon og bedrift/organisasjon.