Samarbeidspartnere

Bak Ungt Entreprenørskap står et stort spekter av nasjonale og lokale samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere spenner fra organisasjonene i arbeidslivet til små lokale og store internasjonale private selskaper. Alle landets fylkeskommuner og svært mange kommuner er med i spleiselaget. Det er et samlet Storting som støtter opp om entreprenørskap i utdanning, og UE samarbeider nært med regjeringen.

Samarbeidspartnere

Gjennom engasjerende programmer får næringslivet mulighet til å samhandle med elever og studenter.

 • UEs samarbeidspartnere får en unik mulighet til å komme i dialog med målgruppen elever/studenter.
   
 • Samarbeid med UE gir virksomheten mulighet til å vise unge hvilke spennende jobbmuligheter som ligger i bransjen generelt og i virksomheten spesielt.
   
 • UE skaper arenaer hvor de ansatte får dele sin spesielle kompetanse og erfaring med de unge, og dermed være gode rollemodeller.
   
 • Ved å samarbeide med UE bidrar virksomheten til å gi unge kunnskap for framtiden.
   
 • UEs samarbeidspartnere juryerer og deler ut priser på NM for Ungdoms- og Studentbedrifter - arenaer som er gode utstillingsvinduer for samarbeidet.
   
 • UE-aktiviteter er godt synlig i både lokale og riksdekkende medier. Som samarbeidspartner vil det synes at virksomheten bidrar til positiv samfunnsutvikling.

I tillegg til det nasjonale sekretariatet, består Ungt Entreprenørskap av 17 fylkesforeninger. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. Fylkesorganisasjonene har det operative ansvaret i sitt fylke. Fylkesorganisasjonene har egne styrer og har ansvar for egen finansiering. Samarbeidspartnere kan opptas som medlemmer av fylkesorganisasjonen og få stemmerett i årsmøtet.

Agder
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Trøndelag
Telemark
Troms
Vestfold
Østfold