Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Buskerud

Buskerud · 13.april 2016

Årsmøtet i UE Buskerud avholdes kl. 15.30 - 16.30 i foreningens lokaler.

Saker til behandling meddeles styret skriftlig senest en måned før møtet.

Påmelding til årsmøtet gjøres til buskerud@ue.no  senest to uker før møtet. Sakspapirer sendes ut ved påmelding.