"Energi for fremtiden" Innovasjonscamp

Buskerud · 11.november 2015

Ungt Entreprenørskap samarbeider med Enova SF om gjennomføring av Energi for framtiden innovasjonscamper for VGS-elever. Målet er å bidra til at unge blir inspirert og dyktiggjort til å tenke kreativt og framtidsrettet innenfor temaene energibruk og energisparing. Enova SF er oppdragsgiver, og oppdragene som blir gitt, er innenfor tematikken energi og klima. 

Energi for framtiden innovasjonscamper gjennomføres over hele landet hvert år. Vinnerlagene fra fylkesfinalene kvalifiserer seg til Nasjonal Innovasjonscamp, som avholdes i Trondheim i februar hvert år.

I Buskerud avholdes camper i Kongsberg, Drammen og Hønefoss.