Entreprenørskapskurs for lærerstudenter ved HBV

Buskerud · 29.oktober 2015

Ungt Entreprenørskap Buskerud holder kurs for lærerstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 

GLU 1 (1 - 7. trinn): Innføring i programmene " Vårt lokalsamfunn" og " Våre familier"

GLU 2 (5. - 10. trinn): Innføring i programmet " Økonomi og karrierevalg". Vår samarbeidspartner Sparebanken Øst bistår i gjennomføringen.