FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2015

Buskerud · 11.mars 2015

Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold arrangeres i Skien Fritidspark onsdag 11. mars 2015.

Fylkesmessen er en møteplass og en salgs- og markedsføringsarena for Ungdomsbedriftene og dere som jobber i dem. Her vil det også være mange andre besøkende tilstede - fra skoler, offentlig virksomhet, privat næringsliv, politikere, media og mange flere.

Hvert fylke kårer egne vinnere i de fleste konkurransene. Unntaket er i de kategoriene hvor det er få deltakere, dvs under 10 påmeldte, her vil Ungt Entreprenørskap vurdere en felles konkurranse for fylkene.

All informasjon om fylkesmessen blir fortløpende lagt ut på denne websiden under kalender (her du står nå)

Program for dagen og annen informasjon til de som melder seg på, kommer i midten av februar.

Påmeldingsfrist: 16. januar

Innleveringsfrist konkurransemateriell: 18. februar

Se mer informasjon i fanene under.

Er det noen spørsmål ta kontakt. Følg oss også på Facebook  Ungt Entreprenørskap Buskerud       

Fullstendig vinneroversikt for Fylkesmessa 2015 ligger her.

Kjøreplan for scenepresentasjon i Beste Ungdomsbedrift er vedlagt. På grunn av mange deltakere vil fremføringen gå parallelt i to rom. (Inne på Hjalmar Johansen vgs. Hvilke rom blir opplyst på messedagen) 

Presentasjoner til Beste UB lastes opp ved å bruke linken som ligger i fanen "Konkurranser". Innsendingsfrist fredag 06.03.

Program for messedagen og hefte med praktisk informasjon ligger på høyre side i denne fanen og kan lastes ned.

Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2015 har disse konkurransene:

Beste markedsføring

Beste kundeopplevelse på nett

Beste forretningsplan

Beste reklamefilm

Beste logo

Beste innovative produkt, vare eller tjeneste*

Gastronomiprisen

Beste yrkesfaglige bedrift

Beste sosiale entreprenør

Beste utstilling*

Beste selger*

Beste IA-bedrift

Beste regnskap

Beste ungdomsbedrift (presentasjon lastes her.)

*) Alle ungdomsbedrifter som deltar på messen er automatisk med i disse konkurransene

NB: Legg merke til at i noen av konkurransene må dere sende inn materiell, nærmere beskrivelse på Påmeldingsskjemaet. Opplasting av bidrag gjøres på denne siden (se over). Alle filer som lastes opp må ha Ungdomsbedriftens navn i filnavnet.

Frister:

Innsending av materiell: Onsdag 18. februar 2015
Presentasjon i "Beste ungdomsbedrift": Fredag 6.mars 2015

Påmelding og innlevering

Alle påmeldinger og innleveringer gjøres til hvert enkelt fylke, innen de frister som er satt. Påmelding skal skje på eget vedlagt skjema, se på høyre side på denne siden. Her beskrives også hvordan konkurransemateriellet skal leveres.

Påmelding til Fylkesmessen gjøres ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema.

NB: Legg merke til at i noen av konkurransene må dere sende inn materiell innen en tidsfrist.

Alle ungdomsbedrifter/elever som deltar på messen automatisk i konkurransene: Beste innovative produkt, Beste utstilling og Beste selger. Utover dette kan ungdomsbedriftene delta i følgende konkuranser:

 1. Beste markedsføring
 2. Beste kundeopplevelse på nett
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste reklamefilm
 5. Beste logo
 6. Beste innovative produkt, vare eller tjeneste*
 7. Gastronomiprisen
 8. Beste yrkesfaglige bedrift
 9. Beste sosiale entreprenør
 10. Beste utstilling*
 11. Beste selger*
 12. Beste IA-bedrift
 13. Beste Regnskap
 14. Beste ungdomsbedrift

*) Alle ungdomsbedrifter som deltar på messen er automatisk med i disse konkurransene