Grûndercamp - "Fra kokegrop til mikrobølgeovn", kortreist mat og lokale matvarer

Buskerud · 14.juni 2013

Arrangeres på Hallingdal museum, Nesbyen for elever på 9.trinn i Hallingdal.  Elevene får et oppdrag som er knyttet til temaet "Fra kokegrop til mikrobølgeovn".  Elevgrupper på 5-6 elever skal finne løsninger på oppdraget i løpet av dagen.  Elevene veiledes av representanter fra lokalt næringsliv, før endelig resultat presenteres for jury.  De beste løsningene premieres.   

Påmelding innen 30.mai til erna.holvik@hol.kommune.no