Vil du bidra til å skape morgendagens gründere?

Buskerud · 5 sep 2016

Vil du bidra til å skape morgendagens gründere?

Ungt Entreprenørskap Buskerud arrangerer årlig idékonkurransen Innovation Camp, hvor 9. klassinger fra hele fylket konkurrerer gjennom flere runder. De skal identifisere problemstillinger i lokalsamfunnet og utvikle innovative ideer, som i neste omgang kan danne grunnlag for elevbedrifter. En av suksessfaktorene er tett samarbeid med lokalt næringsliv, bedriftsaktører og gründere.

Kanskje nettopp du kan dele av dine erfaringer og vise hva som er mulig å få til? Vi søker engasjerte og positive gründere og bedriftsaktører som vil dele litt av sin tid og mye av sitt engasjement og kunnskap!

Innovation Camp 2016/17 inneholder følgende aktiviteter:

  • Skolebesøk (Ca én skoletime): I løpet av oktober får elevene besøk av en gründer/bedriftseier som fortelle hvordan det hele startet, om hindringer på veien, hvorfor har du lykkes, hva skal til osv. UE formidler kontakt med skolene og sørger for briefing på innhold i forkant av besøket.
  • Finale, Drammen, februar: De 18 beste gruppene fra mellomrundene går videre til finalen. Her presenterer fram sine ideer på stand og det blir kåret vinnere i flere kategorier. Her søker vi personer med ulik bakgrunn fra nærings- og arbeidslivet i fylket som kan være jury.

Har du lyst til å bruke litt tid på morgendagens gründere og samfunnsbyggere? Ta kontakt for mer informasjon!

Mari Viko,  Tlf. 95918822,  mari.viko@ue.no