Bankkonto for Elevbedrift (EB) – i Møre og Romsdal

Elevbedrift/ungdomstrinnet 

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE MR) tilbyr elevbedriftene banktjenester i samarbeid med Sparebanken Møre. Dersom dere ønsker bankavtale hos andre banker, ber vi dere om å ta direkte kontakt med dem ved spørsmål om opprettelse og avvikling.

Sparebanken Møre tilbyr elever i UE MR tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en elevbedrift – helt kostnadsfritt. Dere får dette;

 • Gratis etablering av Bedriftskonto UE
 • Gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling
 • Tilgang til Vipps knyttet opp mot elevbedriftens konto
 • Det er ansvarlig lærer som får tilgang og kan administrere konto via nettbedrift.  

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal trenger følgende informasjon om ansvarlig lærer for elevbedriften;

 • Navn på elevbedrift:
 • Skolenavn:
 • Klasse/fag:
 • Kullår:
 • Navn på ansvarlig lærer (fornavn og etternavn):
 • Telefonnummer til ansvarlig lærer:
 • Epost til lærer:
  Send det til mr@ue.no

I tillegg må dere oppgi personnummer (11 siffer), det kan dere ringe inn og oppgi til en av UE Møre og Romsdal sine rådgivere.

Når UE Møre og Romsdal har mottatt disse opplysningene, opprettes en bankkonto til dere av Sparebanken Møre. Det vil kunne ta noen få dager.

Dere vil så motta bankkontonummeret og ansvarlig lærer får tilgang til kontoen.

Legitimering i Sparebanken Møre
Du som bruker må være legitimert i Sparebanken Møre for å kunne disponere en konto i Sparebanken Møre, elevbedriftens konto. Mange er allerede legitimert fra før i Sparebanken.

Dersom du ikke er legitimert, så må du bli det. Det kan gjøres ved at du oppretter deg som kunde ved å logge på nettsiden til Sparebanken Møre. www.sbm.no Der velger du «bli ny kunde» - og velger MED BankID – dette tar et par minutter, og man får kun en tom nettbank – så dette koster ikke noe for deg.

Logg inn på kontoen

Logg inn på https://www.sbm.no/

-          velg logg inn

-          velg nettbedrift

-          velg type identifisering.

Innlogging

Vipps
Det opprettes også VIPPS-tilgang med eget vippsnummer til kontoen.

Logg inn på https://vipps.no/  her så finner dere Vippsnummeret og en QR kode som kan benyttes.

Dere kan ikke bruke app for å få tilgang til Vipps.

Dere må gå inn til Vipps.no på internett og logge inn i vippsportalen med din bankID.

I vippsportalen får du oversikt over innbetalinger, rapporter og mange andre funksjoner.

 

Det er ingen faste avgifter forbundet med VIPPS, men VIPPS tar seg betalt 1,75% av omsetningen. Dette blir allerede tatt før pengene kommer på konto - Dermed tar Elevbedriften selger for kr. 100,- blir 98,25 kroner satt inn på konto neste virkedag.

UE Møre og Romsdal er behjelpelig med spørsmål rundt dette. Dersom en ansvarlig lærer bli langtidssykemeldt eller slutter, kan dere sende en mail for å endre/legge til ansvarlig lærer.

Det følger ikke med bankkort på konto. Så ved behov for uttak, er det ansvarlig lærer som må få overført beløp og ta ut. Kontoen må avsluttes før skoleåret er slutt.

Når elevbedriften avsluttes, er det viktig at UE varsles slik at konto avsluttes.